Zaburzenia zdrowia psychicznego

Cyklotymia jest prezentowana, jak małe zaburzenie psychiczne, określane również jako stan depresyjny, który jednak ciągle nie wymaga leczenie farmakologicznego. Cyklotymia często porównywalna jest do dystymii, jednak oba schorzenia psychicznie dość bardzo się od siebie różnią.

Zaburzenie psychiczne W poniższym artykule skupimy się na określonym zaprezentowaniu, czym stanowi przedstawiona anomalia psychiczna. Zaczynając a od początku, cyklotymia jest zaburzeniem psychicznym. Prawdopodobnie być elementem kierującym do stworzenia choroby afektywnej dwubiegunowej. Jej stwierdzenie jest możliwe zawsze w idealnej i trzeciej fazie życia człowieka, tworzy się zazwyczaj z nadużywaniem alkoholu i utrzymuje do szerokiej destabilizacji w mieszkaniu społecznym.

Leczenie Oczywiście, wykryta cyklotymia powinna stać natychmiast poddania leczeniu. Jednak, jak wspomniano wcześniej, nie będzie to stricte leczenie farmakologiczne, odpowiednie do systemu działania depresji, bowiem podawane preparaty będą uznawały często zadanie stabilizujące nastrój, a dopełnieniem leczenia będzie psychoterapia.

Fazy Zapadnięcie na cyklotymię charakteryzuje się uciążliwymi zmianami nastroju. Ważna ją rozdzielić na dwie fazy:

Faza subdepresji, na jaką ofiarują się: abulia, czyli problem z podejmowaniem decyzji, apatia, spadek libido oraz permanentne zmęczenie i wywiady z kolekcją, zaburzenia łaknienia, bezsenność, ciągłe poczucie pustki, smutku oraz minusa wsparcia, nieumiejętność odczuwania przyjemności, zaniedbywanie się, brak energii, pesymistyczne nauk i wycofanie społeczne. Faza hipomanii, czyli dobry stan, wesołość, euforia, wysoka samoocena i pewność siebie, wzmożony popęd seksualny, pobudzenie psychoruchowe i ograniczone zapotrzebowanie na odpoczynek, gonitwa myśli, słowotok, spadek zdolności racjonalnego myślenia, problemy z uwagą uwagi, pasja i wrogość, poczucie mocy i entuzjazm, podejmowanie ryzykownych zachowań, urojenia.

Choroba ta zawsze pojawia się u osób, które są na dwubiegunowość. Gra tym pomysł posiadają też takie elementy jak duży poziom kortyzolu, niski poziom serotoniny, kiedy i jeszcze stresujące sytuacje. Także bardzo wysoki zysk posiadają również wychowanie i środowisko, w której odbywają potencjalnie chorujące osoby.