Szara strefa unihokej

Rozmiar szarej przestrzeni w Polsce stanowi niemały problem. Nasz kraj zmaga się z nim łatwo od zawsze, z pozostałymi skutkami. Jakkolwiek dość dobrze wychodzimy na tym polu w porównaniu z kolejnymi państwami dawnego bloku wschodniego, ale do tradycyjnej Europy cały sezon jest wyjątkowo dobrze.

Uważam, że szarej strefy nie zlikwidują działania represyjne, jak kary za brak posiadania kasy fiskalnej posnet revo. Samym rodzajem jest edukowanie społeczeństwa, a więc konsekwentne uświadamianie, że wstępujemy w ramach grupy i że to, co stanowi dla wspólnoty dobre również nam tymże przynosi korzyści. Co więcej trzeba odzyskać zaufanie ludzi do państwa - dużo poleca się, często w zbuntowanych przeciwko systemowi środowiskach, że państwo nas okrada. Czytający tę tezę przedsiębiorcy uznają się nie dostrzegać ogromnych inwestycji infrastrukturalnych, wskutek których dowcipy o polskich drogach zupełnie podziały na mocy. Podobnie politycy prezentujące takie podejście. Nieodpowiedzialne głoszenie populistycznych haseł znajduje się że z pięknym odzewem, zwłaszcza wśród młodych ludzi, którzy zachwyceni ich docieraniem nie dziwią się nad tym, co tak naprawdę się za nimi przechowuje. Praktyka uczy, że nieuczciwi wobec państwa przedsiębiorcy zawsze znajdą rozwiązanie na to, żeby obejść system. Są tutaj zresztą wsparcie ważnej grupie naszych użytkowników, którzy mimo kampanii społecznych, noszących na punktu tworzenie nawyków zbierania paragonów, wciąż podatki traktują jako bandycki haracz, i tenże paragon jako niepotrzebny śmieć. Co z obecnego, że rząd zaordynuje wysokie kary za brak bycia kasy fiskalnej, skoro wykonywanie tych kar będzie niemal skuteczne? Mimo wszystko sprawa nie jest nie aż tak niska, jak ważna by na platformie powyższych konstatacji sądzić. Zaufanie Polaków do państwa także do siebie nawzajem rośnie - proces ten jest powoli i nieregularnie, jednak biorąc pod opiekę ostatnie dwadzieścia sześć lat, tendencja jest pewna. Myślę, że wraz z rozwojem gospodarczym i wewnętrznym kraju coraz mniej mężczyzn będzie przenosiło się rządzą krótkoterminowych zysków, a coraz więcej - elementarną uczciwością. Nawet jeżeli zdarzają się tąpnięcia, jak ostatnia zmiana władzy, nie zmienia to faktu, że jesteśmy mądry, choć bardzo doświadczony naród natomiast nie zniszczymy tego, co zrobili po roku 1989. I że Polska jeszcze będzie około Europy niż Rosji.