Strefa zagrozenia wybuchem jest to

http://igv.pl/9c8-manuskin-active-9Manuskin Active. Creme til beskadiget hud

Dyrektywa ATEX w naszym systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Wiąże się do produktów przeznaczonych do aktywności w strefach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą spełniać ostre wymagania sprowadzające się nie tylko do bezpieczeństwa a także do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W sprawę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a i powiązane z tym wszystkie procedury oceny w głównej mierze związane są z stopnia zagrożenia środowiska, w jakim określone narzędzie będzie tworzyło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi robić dany produkt, żebym mógł być stawiany w strefach zagrożonych wybuchem. Jednakże o jakie strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest niezmiernie wielkie zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na siły. Stanowi ich dwie. W głównej części otrzymują się urządzenia, które sięga się w podziemiach kopalni też na powierzchniach, jakie mogą być zagrożone wybuchem metanu. Druga część wznosi się do urządzeń, które daje się w następnych miejscach, ale które mogą istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla całych urządzeń wykonywających w strefach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Natomiast bardziej wrażliwe wymagania można z łatwością odkryć w zasadach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania przyjęte do roli w dziedzinach zagrożonych wybuchem powinny być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki powinien stanowić mocny, widoczny, stały i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontroli lub jedno dania w obowiązku zapewnienia zgód z ważnymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.