Obowiazek kasy fiskalnej przekroczenie limitu

Prowadzimy sklepem, w którym obrót ewidencjonujemy przy użyciu kasy. Bardzo często, klienci za zakupiony towar chcą dać w walucie obcej, zwłaszcza w euro. Czy ewidencja na kwocie finansowej w dalekiej walucie jest dodatkowa?

W kontakcie z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do działania wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z jakiejkolwiek sprzedaży, a również do zarządzania wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, też kiedy w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który obejmuje dane, jakie powinny dostawać się na paragonie fiskalnym, koniecznie musimy oznaczać walutę, w której rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria i warunki techniczne, jakie muszą spełniać kasy rejestrujące zapisane są chociaż w punkcie 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak dlatego, w myśl § 14 ust. 1 tego rozporządzenia program do sprzedaży w zakładzie powinien mieć m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w której ewidencjonowana jest sprzedaż, albo jej skrótu, a także zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwili a czasu zmiany; zapisania chwile i czasu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w innej walucie w świadomości fiskalnej, a i przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na dalekie waluty, przy czym wynik przeliczenia wraz z podaniem kosztu i złożeniem zapłaty musi być uruchomiony na paragonie fiskalnym po logo fiskalnym z logo danych jednostek; przeliczenie musi zostać wytworzone z czułością nie niższą niż sześć znaków po przecinku, a efekt przeliczenia musi stać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Również do oznaczenia skrótu nazw walut obcych używa się oznaczenia, które są obsługiwane przez Narodowy Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma cel prowadzić sprzedaż towarów na rzecz konsumentów, którzy uiszczają cenę w walutach obcych, więc co do zasady, musi posiadać kasę fiskalną, wyposażoną w rolę, która umożliwi przeliczenie kursu walut.

Z sytuacji, która została odtworzenia w wydarzeniu można wywnioskować, iż nagroda za nabyte artykuły jest być otrzymywana w euro, w sezonie gdy wartość sprawy będzie wyrażona w złotówkach. Przepisy, które mówią VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy dopuścić do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.