Gaszenie pozarow lasu

Pożary można gasić na chwila rodzajów, wszystko zależy przecież z pozostałych czynników. Wśród nich chodzi wymienić materiał palny, jego liczbę i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Miejsce pamięta i czas, który minął od czasu wzniecenia ognia. W jakich sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które liczy na rozcieńczeniu palnych gazów w powierzchni spalania także na zmniejszeniu stężenia tlenu do cenie, w jakiej spalanie stoi się niemożliwe. Stężenie tlenu, w którym proces spalania zostaje zahamowany, osiąga się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie gazów i par w strefie spalania. Warto jeszcze dodać, że najlepsze wyniki gaśnicze ma się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, występujące w mieszkaniach zamkniętych, dających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie jednak najczęściej korzysta się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest użyteczna w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna stosowana jest więcej do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych lub do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą zbiera się i przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura wynosi co chwila 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie czy i zabezpieczenie miejsca pożaru z użyciem pary wodnej, będzie obecnym znacznie wydajne, im większa będzie temperatura zapłonu cieczy. W przypadkach pożarów gazów, para wodna również oddaje się pomocna, jednak tylko w miejscach zamkniętych o małej kubaturze. Ponadto, pary wodnej odnosi się i do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak dania elektryczne czy komputerowe. Warto mieć, że para jako sposób gaśniczy, nie zapewne być wdrażana na prostych przestrzeniach. A nie tylko. Pary wodnej nie należy korzystać w wypadkach, gdy chciane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie kojarzy się również w miejscach, w których może ona przynieść poparzenia otrzymujących się w nich wszystkich. Używając pary wodnej nie wolno jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, jakim można szybko się poparzyć. Gaszenie parą wodną odnosi się oraz z ryzykiem zamglenia przestrzeni i zawilgocenia powietrza.